Header

Lietošanas noteikumi

Mūsu mājaslapas Lietošanas noteikumi

Izlasiet mūsu noteikumus tālāk, lai uzzinātu vairāk par savām tiesībām un pienākumiem kā Cunami mājaslapas apmeklētājam

Šie Pakalpojuma sniegšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) reglamentē CunamiWeb (turpmāk – Uzņēmums), reģistrēts Latvijā Reg. Nr.40103996361, mājaslapas cunami.lv lietošanas nosacījumus. Mājaslapa piedāvā IT pakalpojumus un informāciju par tiem (turpmāk – Pakalpojumi).

Pakalpojumu lietošana

Lietotājs, izmantojot mājaslapu, piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot. Uzņēmums nodrošina informāciju par IT pakalpojumiem, to aprakstiem un izmantošanas iespējām.

Autortiesības

Visa mājaslapā esošā informācija un grafiskie materiāli ir Uzņēmuma īpašums un aizsargāti ar autortiesību likumu. Informācijas kopēšana, izplatīšana vai jebkāda cita neautorizēta izmantošana bez Uzņēmuma rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Personas datu aizsardzība

Uzņēmums ievēro personas datu aizsardzības principus un apstrādā lietotāju personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 2016/679. Lietotāju personas dati tiek apstrādāti tikai Pakalpojumu sniegšanai, uzlabošanai un saziņai.

Atbildības ierobežošana

Uzņēmums neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies kā rezultātā lietotāja darbībām vai bezdarbības, izmantojot mājaslapu un tās sniegtos Pakalpojumus.

Saikne ar trešo personu mājaslapām

Mājaslapā var būt saites uz trešo personu mājaslapām, par kurām Uzņēmums neuzņemas atbildību. Lietotājiem jāizvērtē un jāievēro šo trešo personu noteikumi un privātuma politikas.

Noteikumu grozījumi

Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā veikt grozījumus šajos Noteikumos. Jaunākā Noteikumu versija vienmēr būs pieejama mājaslapā.

Jurisdikcija

Jebkuri strīdi, kas saistīti ar šiem Noteikumiem, tiek izšķirti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

Kontaktinformācija

Jautājumu vai ierosinājumu gadījumā saistībā ar šiem Noteikumiem, lūdzam sazināties ar Uzņēmumu, izmantojot mājaslapā norādīto kontaktinformāciju."/>